Avl og oppdrette (Miniature American Sheperd (MAS))

 

(Fra Norsk Miniature American Sheperd klubb, NMASK)

 

Avlskriterier

Retningslinjer for avl og oppdrett.

Foreldrehunder:
 -Skal ha rasetypisk gemytt uten redsler
-Tispe som skal pares for sitt første kull må være under 5 år gammel, tipser eldre enn 8 år skal ikke brukes i avl
-Tisper skal ha 1 år pause om tispen har hatt 2 kull etter hverandre
-Tispe eller hannhund som mangler 2 pre-molarer eller flere, anbefales ikke brukt i avl. Hvis hunden likevel skal brukes, må den kun pares med avlsdyr som har ett komplett tannsett.
-Avlsdyr som utvikler epilepsi skal tas ut av avl. Nære slektninger som foreldrene, kullsøsken, skal også tas ut av avl
-Hofter og albuer: Fri- A eller B Røntgen skal være foretatt
-Være fri for arvelige øyensykdommer. Øyenlysningsattest kan ikke være eldre enn 1 år før paring.
-Paring av merle x merle skal ikke skje, disse hundene vil ikke bli godkjent og skal ikke brukes i avl
-Paring av søsken, mor/sønn eller far/datter e.l. godkjennes ikke.
-Innavlsgraden skal ikke overstige 6,25%
-Hannhunder med testikkelmangel, eller som er behandlet for dette, skal ikke benyttes i avl

Det anbefales å ta DNA test på hundene før de blir brukt i avl.