Lena Solberg: Jeg har vært en av innehaverene i Personligheten kennel, har nå godt over i samarbeidet "Breeder Team" med min Kennel FunToRun. Jeg bor på Stathelle i Telemark. Driver oppdrett av Shetland Sheepdog i tillegg til rasen Chodsky Pes og Miniature American Sheperd. Er veldig opptatt av mentalitet og hundespråk, noe jeg har kurset meg i og analysert mye hund gjennom oppdrettet, hund generelt og lært mye av dyktige mennesker rundt meg. Har trent og startet lydighet, trent Rally LP, litt spor, rundering, felt, agility og utstilling. Kunnskap rundt ulike grener ser jeg som en fordel som oppdretter.  Å drive oppdrett og alt som følger med er noe jeg brenner mye for, kan vel kalle det en livsstil 🙂

In english: Lena Solberg: I have been one of the proprietors of Personlighetens kennel, now have a good over in the cooperation "Breeder Team" with my Kennel FunToRun. I live at Stathelle in Telemark. I am a breeder of Shetland Sheepdog, Chodsky Pes and Miniature American Sheperd in the future I hope. Am very concerned with mentality and dog language, something I have trained in and analyzed a lot of dog through breeding, dog in general and learned a lot from talented people around me. Has trained and started obedience, trained Rally LP, a little track, rounding, field, agility and exhibition. Knowledge of different branches I see as an advantage as a breeder. Farming and everything that comes with it is something I love a lot, may well call it a lifestyle.

Elisabeth Vangsnes: Jeg gikk inn i samarbeidet "Breeder Team" i 2015 med min kennel SheltieFun. Jeg bor i Horten i Vestfold. Driver oppdrett av Shetland Sheepdog og Miniature American Sheperd. Jeg er opptatt av god mentalitet og god helse på hund. Er utdannet trinn II instruktør via NKK og har holdt mye kurs gjennom årene med en del fokus på problemadferd. I tillegg så har jeg holdt kurs i agility og LP. Har selv trent mye lydighet og agility. Vært i elite LP (lydighet) med tre hunder, i klasse 3 agility med to hunder. Å drive oppdrett og trene hund er for meg selve livet ❤

In english: 

Elisabeth Vangsnes: I joined the "Breeder Team" in 2015 with my kennel SheltieFun. I live in Horten in Vestfold. Driver breeding of Shetland Sheepdog and Miniature American Sheperd. I am passionate about good mentality and good dog health. Graduated as a stage II instructor via NKK and has held many courses over the years with some focus on problem behavior. In addition, I have held courses in agility and LP. Have trained a lot of obedience and agility. Hosted in elite LP (obedience) with three dogs, class 3 agility with two dogs. To breed and train a dog is for me life itself ❤