«Breeder team» er navnet på samarbeidet mellom kennelene Fun To Run (Lena Solberg) og Sheltie Fun (Elisabeth Vangsnes). Vi har flere samarbeidpartnere og medeiere i "Breeder Team".Tanken bak samarbeidet mellom våre kenneler, er at vi skal dele vår kunnskap og erfaring for å utvikle oss til å bli enda bedre. Vi har mange av de samme intensjonene og målene med vår avl, samtidig som vi har ulik erfaring som vi kan bruke til å gjøre hverandre til enda dyktigere oppdrettere.

 Vi driver oppdrett av Shetland Sheepdog. Vi har Shetland Sheepdog i fargene blue merle, tricolor, sobel, bi- black (sort/hvit) og bi- blue (blue merle uten tan). 

Følgende punkter er sentrale i vårt avlsarbeid:

 

  • Fokus på både mentalitet, helse og eksteriør for å få frem gode eksemplarer av rasene. Målet er å få frem friske hunder som er arbeidsvillige, sosiale, miljøsterke og mentalt sterke. Dette er egenskaper som gjør hundene til supre turkamerater og familiehunder, men også meget godt egnet til ulike hundesporter!

  • Finne den riktige kombinasjonen av tispe og hannhund.

  • Finne den rette valpen til den enkelte valpekjøperen, for det er ingen tvil, de er forskjellig laget.

  • Sosialisering de 8 første ukene. Vi er veldig opptatt av hva vi som oppdrettere kan bidra med, hvilke erfaringer vi kan gi valpene for gi både valp og valpekjøper ett best mulig utgangspunkt.

  • Følge opp valpekjøpere etter behov. Vi vil ikke være kenneler som gir fra oss valpen og lar valpekjøper stå på egenhånd.

 

Les mer om vårt avlsarbeid under fanen «Vårt oppdrett»

Kontaktinfo finnes under fanen «Kontakt oss»

Med vennlig hilsen Lena Solberg, Kennel Fun To Run og Elisabeth Vangsnes, Kennel Sheltie Fun

In english:

 

"Breeder team" is the name of the collaboration between the kennels Fun To Run (Lena Solberg) and Sheltie Fun (Elisabeth Vangsnes). We have several partners and co-owners in the "Breeder Team". The idea behind the cooperation between our kennels is that we will share our knowledge and experience to develop ourselves to be even better. We have many of the same intentions and goals of our breeding, while also having different experience that we can use to make each other even better breeders.

 

 We are breeding Shetland Sheepdog. We have Shetland Sheepdog in the colors blue merle, tricolor, sable, bi-black (black and white) and bi-blue (blue merle without tan).

 

 

 


 
 

Interest list, the new way

Follow our homepaget, facebook or Instagram and contact us if you are interested in a litter/combination 🙂 We publish litters after they are mated. The reason we do it this way is that we get a lot of inquiries about puppies and there is a very long waiting time and we can not breed enough puppies for everyone 🤪❤ Hope it is an okey way for you all ❤